Een vereniging bestaat uit een aantal mensen (de leden van de vereniging) met als doel het bevorderen van hun belangen.

Het doel van een vereniging mag niet inhouden ‘het bevorderen van de stoffelijke belangen’ van de leden. Dat wil zeggen dat het doel van de vereniging niet  mag zijn een eventuele winst onder de leden te verdelen.

Wanneer een vereniging wordt opgericht volgens bepaalde juridische procedures, ontstaat een erkende vereniging. Gebeurt dat niet dan hebben we met een informele vereniging te maken.