Vennootschapsbelasting is een belasting over de winst die door rechtspersonen die een bedrijf uitoefenen, is behaald.

Deze rechtspersonen kunnen zijn:
- besloten vennootschap
- naamloze vennootschap
- stichting
- erkende vereniging