De veiligheidsmarge is het verschil tussen de werkelijke afzet en de break-evenafzet, uitgedrukt in procenten van de werkelijke afzet.

De veiligheidsmarge laat zien met welk percentage de afzet kan dalen, voordat het bedrijf in de verlieszone terechtkomt.

Voorbeeld
Van een bepaald product ligt de break-evenafzet op 6.000 stuks; de werkelijke afzet is 12.000 stuks.
De veiligheidsmarge is dan:   12.000 - 6.000   × 100% = 50%.
12.000

De veiligheidsmarge kan ook worden gevonden met behulp van de break-evenomzet en de werkelijke omzet