Vaste activa zijn de productiemiddelen die een bedrijf langer dan een jaar ter beschikking staan.

Het in de vaste activa ge¤nvesteerde geld is in de regel pas na een aantal jaren terugverdiend.

Voorbeelden
gebouwen, transportmiddelen, machines

Door de aanschaf van vaste activa beschikt een bedrijf over prestatievermogen voor meerdere productieprocessen. Dit prestatievermogen is de productiecapaciteit. De productiecapaciteit is uit te drukken in bijvoorbeeld aantal eenheden product, aantal machine-uren, aantal m▓ of m│, een aantal passagiers/km.

Door het gebruik slijten de duurzame productiemiddelen. Slijtage is de waardedaling van duurzame productiemiddelen. Deze waardedaling brengen we tot uiting in de afschrijvingen.

Op de balans van een bedrijf vinden we de vaste activa aan de debetzijde:

Zie ook:
- afschrijvingen
- duurzame activa
- duurzame productiemiddelen