Onder voorraad verstaan we alle productiemiddelen waarop een bedrijf beslag heeft gelegd.

Een voorraad kan zowel duurzame productiemiddelen als niet-duurzame productiemiddelen omvatten.

In het spraakgebruik wordt het begrip voorraad veelal beperkt tot:
- de voorraad goederen van een handelsonderneming
- de voorraad grondstoffen, halffabrikaten en eindproduct van een industriële onderneming.