Een vof, of vennootschap onder firma, is een bedrijf dat door meerdere personen gezamenlijk wordt gedreven onder een gemeenschappelijke naam.

De eigenaars van een vennootschap onder firma noemen we de vennoten of firmanten. De vennootschap onder firma is geen rechtspersoon.