De uitgiftekoers is de prijs waartegen aandelen of obligaties door de organisatie die deze ‘stukken’ uitgeeft, worden ‘verkocht’.

De uitgiftekoers kan zijn:

Opmerking
Plaatsing van aandelen met een disagio is uitsluitend toegestaan als een bank(consortium) de gehele emissie overneemt en vervolgens plaatst onder het publiek. De minimale koers kan dan 94% zijn.