Onder uitbreidingsinvesteringen verstaan we de aanschaf van activa, waardoor de productiecapaciteit van het bedrijf toeneemt.