Transitorische passiva zijn uitgaven die, in de periode die met de balans wordt afgesloten, zijn gedaan, maar die pas in een volgende periode tot lasten leiden.

Overlopende passiva zijn ook ontvangsten in de periode die met de balans wordt afgesloten, maar die pas als opbrengst in een volgende periode thuishoren.

Bijvoorbeeld: