Transitorische activa zijn lasten die, in de periode die met de balans wordt afgesloten, als uitgave zijn geboekt, maar die feitelijk tot een latere periode behoren.

Overlopende activa zijn ook opbrengsten die in de periode die met de balans wordt afgesloten als bate zijn geboekt, maar die pas in een volgende periode daadwerkelijk tot een ontvangst zullen leiden.

Voorbeelden van overlopende activa zijn: