Transitoria zijn opbrengsten en kosten waarvan de ontvangst respectievelijk de betaling niet plaatsvindt in de periode waarop de opbrengsten en kosten betrekking hebben.

Voorbeelden van transitoria zijn:

Zie ook:
- transitorische activa
- transitorische passiva