De totale opbrengst is de som van het aantal verkochte goederen vermenigvuldigd met de verkoopprijs van ieder goed.

Zie ook:
- omzet