De totale kosten worden gevormd door de som van de totale vaste kosten en de totale variabele kosten.

In de figuur is de grafiek van de totale kosten geschetst, wanneer de totale vaste kosten € 300.000 bedragen en de variabele kosten per stuk € 100.