Het totaal vermogen is de koopkracht die in de vorm van geld of goederen ter beschikking is gesteld van een organisatie.

Het totaal vermogen bestaat uit: