De toegevoegde waarde is de waardevermeerdering die een product verkrijgt tijdens een productieproces.


De figuur toont enkele productiefasen van de broodproductie. In iedere fase worden handelingen verricht, die het product geschikter maken voor de consumptie:

Uit de toegevoegde waarde moet iedere producent zijn bedrijfskosten en inkomen halen.

De toegevoegde waarde berekenen we door de verkoopprijs van het eindproduct te verminderen met de waarde van de ingekochte grondstoffen, hulpstoffen en diensten.