Tijdloon is het loonstelsel waarbij de beloning van de werknemer afhankelijk is van de tijd dat de werknemer zijn of haar arbeid ter beschikking stelt van de werkgever.

Het tijdloon kan worden vastgesteld per uur, per week, per maand of per jaar. Per tijdseenheid ligt de beloning vast. Er is dan geen verband tussen de geleverde prestatie en de hoogte van het loon.

Zie ook:
- stukloon