Bij themareclame tracht de reclamemaker het product te verkopen door de nadruk te leggen op de eigenschappen van het product zelf

Bij deze vorm van reclame worden de functionele of emotionele eigenschappen van het product als uitgangspunt genomen voor een reclameboodschap die gedurende langere tijd wordt ‘verzonden’. Het doel van deze reclamevorm is het opbouwen van een bepaald imago van het product.

Denk bijvoorbeeld aan de reclame voor Douwe Egbertskoffie.

Zie ook:
- promotiebeleid
- marketingmix