De terugverdientijd is de periode waarin de investering is terugverdiend.

Uitgangspunt bij het berekenen van de terugverdientijd is de netto-kasstroom.

Voorbeeld
OCTET B.V. brengt een ultralicht draagbaar telefoontoestel op de markt. Voor de productie is een machine nodig met een aanschafprijs van € 7 miljoen. De economische levensduur van deze machine is 5 jaar. Bij buitengebruikstelling is de verwachte restwaarde van de machine nihil. Op de machine wordt afgeschreven met een vast percentage van de aanschafprijs.
De jaarlijkse cashflow van de machine bedraagt € 2,5 miljoen. De commerciële kostprijs van het telefoontoestel is € 150. De verwachte productie en afzet is 50.000 stuks per jaar. De cashflow wordt gelijkmatig over het jaar ontvangen.

De terugverdientijd van genoemde machine is:
  € 7 miljoen     × 12 maanden = 34 maanden.
€ 2,5 miljoen

Opmerking
De terugverdientijd geeft geen inzicht in het met de investering behaalde rendement. Er wordt uitsluitend inzicht gegeven in de duur van het vermogensbeslag. Door ook te letten op het rendement van de investering, wordt de investeringsbeslissing beter gefundeerd.
Verder wordt geen rekening gehouden met:
- de verdeling van de cashflows over de terugverdienperiode
- de cashflows na de terugverdienperiode.