Ten aanzien van de voorraad kan het wenselijk zijn onderscheid te maken tussen de technische voorraad en de economische voorraad.

De technische voorraad is de werkelijk aanwezige voorraad.

De economische voorraad is de voorraad waarover een bedrijf prijsrisico loopt.

De figuur geeft het verband tussen de technische en de economische voorraad.


Voorbeeld
Een groothandel in bouwmaterialen verkoopt onder meer complete keukens. Op 1 juni zijn er 37 keukens in de toonzaal opgesteld, er zijn 14 keukens verkocht die binnen drie weken zullen worden geleverd en er zijn 19 keukens besteld als aanvulling van de verkochte keukens.
De technische en economische voorraad per 1 juni is:

Technische voorraad:   37
Verkocht en nog niet geleverd (voorverkopen): 14  
Ingekocht en nog niet ontvangen (voorinkopen):       19          5
Economische voorraad   42