De technische levensduur is de periode waarin een productiemiddel de prestaties waarvoor het is aangeschaft kan leveren.

Dit betekent dat het productiemiddel aan het einde van zijn technische levensduur zijn functie niet meer kan vervullen. Een lamp die is doorgebrand, is technisch  versleten. Vaak wordt een productiemiddel echter al buiten gebruik gesteld vóórdat het technisch is versleten. De economische levensduur is dan bepalend voor de gebruiksduur van het productiemiddel.