De technische kwaliteit van een product hangt samen met de gebruikte grondstoffen en de toegepaste constructie.

Zie ook:
- kwaliteit
- productbeleid
- marketingmix