Tactische plannen betreffen de concrete activiteiten die moeten leiden tot het strategische doel.

Tactische plannen worden in de regel gemaakt in samenspraak tussen top- en middenmanagement van de organisatie.

Tactische plannen zijn middellangetermijnplannen.

Een tactische vraag voor bijvoorbeeld Philips zou kunnen zijn of ze de computer die ze in het assortiment opneemt (een strategische beslissing) volledig zelf ontwikkelt of samenstelt uit onderdelen gekocht bij andere bedrijven. Een tactische vraag bij het veroveren van nieuwe afzetgebieden is ook of men in die regio’s volstrekt nieuwe vestigingen ontwikkelt of dat men bestaande ondernemingen aldaar opkoopt.

Zie ook:
- plannen