Tactische plannen
Technische kwaliteit
Technische levensduur
Technische voorraad
Televisiereclame
Terugverdientijd
Themareclame
Tijdloon
Toegevoegde waarde
Totaal vermogen
Totale kosten
Totale opbrengst
Transitoria
Transitorische activa
Transitorische passiva
Tussenhandel