Stukloon is het loonstelsel waarbij de werknemer een beloning ontvangt die afhankelijk is van de geleverde prestatie.

De geleverde prestatie kan worden uitgedrukt in een aantal producten (bijvoorbeeld het aantal ingepakte sigaren).

Stukloon is alleen toepasbaar wanneer voldaan is aan de volgende eisen:
- De prestaties van de werknemer moeten meetbaar zijn.
- Het aantal prestaties moet door de werknemer be¤nvloedbaar zijn.
- De nadruk moet op de hoeveelheid en niet op de kwaliteit liggen.

Zie ook:
- tijdloon