Een stichting is een rechtspersoon die met behulp van een daartoe bestemd vermogen een bepaald doel wil bereiken.

De belangrijkste kenmerken van een stichting zijn:

Bij de stichting kan zich het verschijnsel voordoen dat er na vereffening van alle verplichtingen nog een aanzienlijk vermogen overblijft. Dat mag niet worden uitgekeerd aan oprichters en bestuurders van de stichting. In zo’n geval is de enige mogelijkheid dat het resterende vermogen wordt geschonken aan een andere organisatie die qua doelstelling verwant is met de opgeheven stichting.