Een steekproef is een relatief klein aantal dat kenmerkend is voor de hele verzameling.

Een steekproef wordt onder meer gebruikt wanneer het te duur, te tijdrovend of onnodig is om voor het verkrijgen van bepaalde gegevens de hele populatie te onderzoeken.

Wanneer men bijvoorbeeld wil weten hoeveel gezinnen in Nederland een hond hebben, is het niet noodzakelijk dit aan ieder gezin te vragen; het is voldoende bij een betrekkelijk klein aantal gezinnen te informeren naar het hondenbezit. Er wordt dan gebruikgemaakt van een steekproef.

Om ervoor te zorgen dat de uitkomst van de steekproef ook inderdaad representatief is voor de hele populatie moet aan enkele voorwaarden zijn voldaan. Eén hiervan is dat een steekproef a-select  getrokken moet zijn. Dat wil zeggen dat de kans om in een steekproef terecht te komen volkomen door het toeval wordt bepaald.

Zie ook:
- marktonderzoek