De oprichting van zowel een naamloze vennootschap als een besloten vennootschap gebeurt bij notariële akte. Een deel van deze akte bevat de statuten van de nieuwe vennootschap.

In de statuten staat onder meer het volgende vermeld met betrekking tot het statutaire aandelenvermogen.