De standaardprijs is de prijs waartegen een productiemiddel in de kostprijs wordt opgenomen.

We spreken ook van toegestane prijs.