Een staat van meer en minder is een vergelijking van de gerealiseerde baten en lasten met de begrote baten en lasten.

De staat van meer en minder maakt deel uit van de jaarrekening van een niet-commerciële organisatie.

Zo’n vergelijking geeft onder meer de volgende informatie:
1. Heeft het bestuur zich aan de begroting gehouden?
2. Welke consequenties hebben de ervaringen over het afgelopen jaar voor de begroting in het nieuwe jaar?

Het eerste punt is een verantwoordingskwestie en kijkt dus terug naar het verleden. Het bestuur moet zich verantwoorden voor de uitvoering van de begroting.
Het tweede punt kijkt naar de toekomst. Schattingsfouten in de oude begroting (bijv. over prijzen of verbruikscijfers) kunnen in de nieuwe begroting worden bijgesteld.