Een staat van baten en lasten is een overzicht van de opbrengsten en kosten van een niet-commerciële organisatie gedurende een bepaalde periode.

De staat van baten en lasten maakt deel uit van de jaarrekening van een niet-commerciële organisatie.