Een spaarhypotheek is een hypothecaire lening die tijdens de looptijd van de lening niet  wordt afgelost.

Het voor aflossing van de lening benodigde bedrag wordt tijdens de looptijd van de lening bijeen gespaard. Waarna het gespaarde bedrag aan het eind van de looptijd (indien er voldoende is gespaard) wordt gebruikt om de hele lening af te lossen.

In de regel gebeurt het sparen onder beheer van de geldgever. Periodiek betaalt de geldnemer aan de geldgever een bedrag dat is opgebouwd uit rente en verzekeringspremie. De verzekeringspremie bestaat uit een spaardeel en een verzekeringsdeel. Het spaardeel is bedoeld om het eindkapitaal op te leveren waaruit de hypotheekschuld uiteindelijk moet worden afgelost. Het verzekeringsdeel dient om de nabestaanden van de verzekerde (geldnemer) bij diens onverhoopt overlijden een uitkering te geven waarmee ze de hypotheekschuld ineens kunnen aflossen.

Voorbeeld
De figuur illustreert het verloop van de jaarlijkse premie- en rentebetalingen van een spaarhypotheek groot € 100.000, interest 7%, looptijd 10 jaar. De rente en de premie worden steeds aan het eind van een jaar betaald. De jaarlijkse premie is € 7.238, de rente € 7.000.Zie ook:
- annu¤teitenhypotheek
- lineaire hypotheek