Solvabiliteit is de mate waarin een bedrijf (desnoods na liquidatie) de schulden kan terugbetalen.

Gegevens over de solvabiliteit zijn van belang om inzicht te krijgen in de vraag of de onderneming nieuw vreemd vermogen kan aantrekken. Bij een te geringe solvabiliteit lukt dit niet.

De solvabiliteit kan in verschillende verhoudingsgetallen (ratios) worden uitgedrukt, zoals
Voorbeeld
Gegeven is de volgende balans van Roos N.V.De verschillende solvabiliteitsratio’s geven de volgende uitkomsten.