Service hangt samen met de mogelijkheden die de koper heeft om kennis te nemen van het artikel, en het artikel zonder stoornissen te kunnen gebruiken.

Zowel demonstraties vóór de koop, als de installatie van het aangeschafte artikel, het benodigde onderhoud en eventuele reparatie behoren tot de service.

Zie ook:
- productbeleid
- marketingmix