Selectiecriteria bij het nemen van investeringsbeslissingen zijn criteria die noodzakelijk zijn om te beoordelen of een investering verantwoord is.

Twee mogelijke selectiecriteria zijn: