Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn afspraken in een arbeidsovereenkomst die het werk ‘aangenamer’ maken.

Het gaat dan om afspraken over bijvoorbeeld het aantal vakantiedagen, de omstandigheden waaronder het werk moet worden gedaan en de voorwaarden waaraan men moet voldoen om voor promotie in aanmerking te komen.

Zie ook:
- primaire arbeidsvoorwaarden