Bij samengestelde interest veronderstellen we dat de berekende interest aan het oorspronkelijke kapitaal wordt toegevoegd en ook rentedragend wordt.

Bij samengestelde interest wordt ‘rente op rente’ berekend. In iedere volgende periode is het uitstaande kapitaal verhoogd met de interest over de voorafgaande periode.

Samengestelde interest komen we onder andere bij de volgende berekeningen tegen: