Sale and lease back
Samengestelde interest
Secundaire arbeidsvoorwaarden
Selectie
Selectiecriteria
Service
Slijtage
Solvabiliteit
Spaarhypotheek
Staat van baten en lasten
Staat van meer en minder
Stafdiensten
Standaardhoeveelheid
Standaardprijs
Statutair aandelenvermogen
Steekproeven
Stichting
Stockdividend
Strategische plannen
Stukloon
Stukproductie