De rijpheidsfase maakt deel uit van de productlevenscyclus.Tijdens de rijpheidsfase begint de afzetgroei af te nemen. Naast mensen die het product ‘voor het eerst’ kopen, zien we ook ‘vervangingsvraag’ optreden.
Onder invloed van de dalende afzetgroei en de sterke concurrentie dalen de prijzen. Het aantal productvariëteiten is nu erg groot. Nieuwe productvariëteiten - onder meer door nieuwe verpakking - zijn noodzakelijk om de verkopen te stimuleren. Indien mogelijk worden prijskortingen gegeven; ook wordt gewerkt met premiums (kleine cadeautjes die bij de koop worden verstrekt.) In de reclame zal men zich steeds meer richten op het verschil met de andere merken.

Zie ook:
- productbeleid
- marketingmix