Een resultatenrekening is een overzicht van de behaalde opbrengsten verminderd met de kosten.

Het verschil tussen opbrengsten en kosten vormt het exploitatieresultaat (winst of verlies).

De figuur geeft de resultatenrekening van een handelsonderneming.Zie ook:
- verlies- en winstrekening
- omzet
- brutowinst
- bedrijfskosten
- nettowinst