Een resultatenbegroting is een overzicht van de verwachte opbrengsten en kosten in een bepaalde periode.

Om inzicht te krijgen in de verwachte winstontwikkeling  dient een resultatenbegroting te worden opgesteld.

Een resultatenbegroting heeft meestal de volgende opstelling: