De restwaarde of residuwaarde is de opbrengst van duurzame productiemiddelen bij buitengebruikstelling.

De opbrengst bij buitengebruikstelling kan gelijk zijn aan de schrootwaarde als de technische levensduur van het productiemiddel verstreken is. Het productiemiddel kan zijn functie niet meer vervullen. Een lamp die is doorgebrand, is technisch versleten.

Vaak wordt een productiemiddel echter al buiten gebruik gesteld vóórdat het technisch is versleten. De economische levensduur is dan bepalend voor de gebruiksduur van het productiemiddel.