Een reserve is het bedrag waarmee het eigen vermogen het geplaatste aandelenvermogen overtreft.

Het eigen vermogen van een naamloze vennootschap (of besloten vennootschap) is opgebouwd uit het geplaatste aandelenvermogen plus de reserves.

Het geplaatste aandelenvermogen wordt opgebracht door de aandeelhouders. Reserves worden gevormd door:
- plaatsing van aandelen met een agio
- winstinhouding
- waardestijging van activa.

Zie ook:
- agioreserve
- herwaarderingsreserve