Onder rentekosten verstaan we de kosten die de verstrekkers van vermogen schadeloos stellen voor de tijd dat hun vermogen is aangewend in het productieproces.

Rente (of interest) stelt de verstrekker van het vermogen schadeloos voor de tijd dat hij zelf geen gebruik kan maken van het vermogen.

Rentekosten vormen geen aparte kostensoort. De kosten van het ge¤nvesteerde vermogen maken deel uit van de verschillende kostensoorten. Er is immers vermogen ge¤nvesteerd in grond, voorraden en duurzame productiemiddelen. De interestkosten die hiermee zijn gemoeid, maken deel uit van de kostprijs van een product.

Zie ook:
- financieringskosten
- interestkosten