Onder rente of interest verstaan we de kosten waarmee de verstrekkers van vermogen schadeloos worden gesteld voor de tijd dat hun vermogen is aangewend in het productieproces.

Rente wordt ook gebruikt in de betekenis van een reeks periodiek te betalen (of te ontvangen) bedragen.

Zie ook:
- contante waarde van een rente
- eindwaarde van een rente
- interest