Het rendement of de rentabiliteit van een belegging kan op de volgende manier worden berekend:
rendement =   opbrengst belegging   × 100%
belegging

In een bedrijf is door de verschaffers van vermogen geld belegd. Deze vermogensverschaffers verwachten van hun belegging een zeker rendement. De hoogte van dit rendement in vergelijking tot andere beleggingsmogelijkheden is mede een aanwijzing voor het succes van de onderneming.

Voorbeeld
De rentabiliteit van een belegd vermogen van € 125.000 waarmee een jaaropbrengst wordt behaald
van € 11.875 is:   €  11.875    × 100% = 9,5%.
€ 125.000

Zie ook:
- rentabiliteit totaal vermogen
- rentabiliteit eigen vermogen
- hefboomeffect