De rentabiliteit van het totale in een onderneming ge¤nvesteerde vermogen (RTV)  is de winst plus de betaalde rente in procenten van het gemiddeld ge¤nvesteerde totale vermogen.

In formule:
RTV           winst + interest             × 100%
gemiddeld totaal vermogen

Omdat het vermogen in de loop van een jaar verandert, wordt uitgegaan van het gemiddelde  ge¤nvesteerde vermogen.

Voorbeeld
Van een bedrijf zijn de volgende balansen per 1 januari en per 31 december gegeven.Volgens de resultatenrekening is aan de verschaffers van vreemd vermogen € 15.000 interest betaald.

Het gemiddelde totale ge¤nvesteerde vermogen is:
  490 + 590   × € 1.000 = € 540.000.
2

Met dit vermogen is in totaal voor de vermogensverschaffers verdiend:
winstsaldo      € 120.000
interest -    15.000
  € 135.000

De rentabiliteit van het totale vermogen (RTV)  is:
  € 135.000   × 100% = 25%.
€ 540.000