De rentabiliteit van het eigen vermogen is de winst (die toevalt aan de verschaffers van het eigen vermogen) in procenten van het gemiddeld eigen vermogen.
De rentabiliteit van het (gemiddeld) eigen vermogen (REV)  is:
                     winst                        × 100%.
gemiddeld eigen vermogen

Voorbeeld
Van een bedrijf zijn de volgende balansen per 1 januari en per 31 december gegeven.Volgens de resultatenrekening is aan de verschaffers van vreemd vermogen € 15.000 interest betaald.

Het gemiddeld geĎnvesteerde eigen vermogen is:
210 + 210  + ½ × 120) × € 1.000 = € 270.000.
2

Met dit vermogen is voor de verschaffers van eigen vermogen verdiend: € 120.000.
De rentabiliteit van het totale vermogen (REV)  is:
€ 120.000   × 100% = 44,44%.
€ 270.000

Zie ook:
- rentabiliteit totaal vermogen
- hefboomeffect