De productlevenscyclus is het verloop van de afzet van een product in de loop van de tijd.

De figuur geeft de verschillende fasen weer.


Zie ook:
- productbeleid
- marketingmix