Productieve kredieten zijn kredieten die een organisatie heeft afgesloten om zijn activiteiten en de daarvoor benodigde productiemiddelen te financieren.

Productieve kredieten kunnen we onderverdelen in: