Productiekosten zijn alle kosten die bij het productieproces worden gemaakt.

We kunnen op verschillende manieren tegen de kosten van een organisatie aankijken: ‘Different costs for different purposes.’

We kunnen kosten indelen op basis van: